دو کاربر همزمان

سرویس VIP دو کاربره “ برای تــمامی دستگاه ها ”

os
۱ مــاهه
  • ۲ کــــــــاربر همزمان
  • قابل استفاده درتمام دستگاه ها
  • دارای82 ســــــرور قـــــدرتمند
  • خرید وی پی ان
  • پـرداخــت آنــلاین ، تحویـــل آنی
  • پهـــــــــنای بــــــاند نامــحــدود
۹۰۰۰ تومان
خرید vpn
۳ مـــاهه
  • ۲ کــــــــاربر همزمان
  • قابل استفاده درتمام دستگاه ها
  • دارای82 ســــــرور قـــــدرتمند
  • خرید وی پی ان
  • پـرداخــت آنــلاین ، تحویـــل آنی
  • پهـــــــــنای بــــــاند نامــحــدود
۲۲۰۰۰ تومان
خرید vpn
۶ ماهه
  • ۲ کــــــــاربر همزمان
  • قابل استفاده درتمام دستگاه ها
  • دارای82 ســــــرور قـــــدرتمند
  • خرید وی پی ان
  • پـرداخــت آنــلاین ، تحویـــل آنی
  • پهـــــــــنای بــــــاند نامــحــدود
۳۶۰۰۰ تومان
خرید vpn
۱۲ ماهه
  • ۲ کــــــــاربر همزمان
  • قابل استفاده درتمام دستگاه ها
  • دارای82 ســــــرور قـــــدرتمند
  • خرید وی پی ان
  • پـرداخــت آنــلاین ، تحویـــل آنی
  • پهـــــــــنای بــــــاند نامــحــدود
۵۹۰۰۰ تومان
خرید vpn
کانال تلگرام ما

VPN SAZ Telegram Channel

کانکشن هوشمند

VPN SAZ Smart Connection

پشتیبانی 24ساعته

VPN SAZ Online Supporting